Gevolgen millieu plaatsen HR++

Verlaging van het energieverbruik is beter voor het milieu. En dat gebeurt door goede isolatie van uw huis: door isolatieglas gaat minder warmte verloren, waardoor de verwarmingsketel minder hard hoeft te stoken.
Als enkel glas wordt vervangen door HR++ glas, kan dat in een gemiddelde eengezinswoning (21,5 m2 glas) gemiddeld 430 m3 gasverbruik per jaar besparen. Dat is aanzienlijk als je bedenkt dat een woning gemiddeld bijna 1.300 m3 gas voor centrale verwarming nodig heeft.

De productie van glas kost veel energie. De milieubelasting van de productie van HR++ vensterglas is hoger dan die van enkel glas. Gedurende de levensduur van het HR++ glas wordt echter zoveel energie bespaard op woningverwarming, dat de benodigde productie-energie vele malen wordt gecompenseerd.
De edelgassen (zoals argon) en coatings die verantwoordelijk zijn voor de extra-isolerende eigenschappen van HR++ glas, zijn onschadelijk voor de gezondheid en het milieu

Afgedankt vensterglas wordt ingezameld via de glashandel; de glasindustrie gebruikt het voor de productie van nieuw glas, vooral verpakkingsglas. Dit bespaart grondstoffen en energie.

Eengezinswoning: 280 euro besparing

In een gemiddelde eengezinswoning zorgt vervanging van enkel glas door HR++ glas voor een besparing van 430 m3 gas (ofwel 280 euro).